Hoornaar

De hoornaar is de grootste in on land voorkomende wesp. Het verschil tussen een hoornaar en een wesp is aan meerdere aspecten te zien. Zo is een hoornaar groter dan een wesp en heeft een hoornaar een geel en rood-bruin lijf. Ook kunnen hoornaars agressiever reageren dan wespen. 

 

In tegenstelling tot de andere wespen die in ons land voorkomen, kan de hoornaar ook in het donker vliegen. ‘s Nachts worden ze net als bijvoorbeeld motten aangetrokken door helder lamplicht. Als er een hoornaarnest in de buurt is, kunnen omwonenden last hebben van tegen de verlichte ramen vliegende hoornaars. De vliegtijd is van mei tot in oktober. 

 

Het voedsel van de hoornaars bestaat vooral uit de borstukken van allerlei soorten insecten. Een groot hornaarnest kan per dag een halve kilo borststukken opvoeren aan zijn larven. Als de larven honger hebben, maken ze een hoorbaar schrapend geluid met hun kaken. Hoornaars foerageren tot 1500 meter van hun nest. 

 

De actieve werksters hebben zelf een suikerrijke vloeistof nodig om in leven te blijven. Ze vinden dit bij beschadigingen van o.a. eiken waar zoet wondsap uit wonden sijpelt. Ze zijn ook wel te zien op het sap van rijp fruit of nectar uit bloemen. Op afvalbakken zie je ze ook wel. 

 

Heeft u last van hoornaars? Schakel dan een professional in.